كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

صفحه اول > آمار رسمی

آمار رسمی

نگرانی در مورد ارایه‌آمارهای رسمی‌از جانب سازمان‌ها و دولت‌ها، سازمان ملل را برآن داشت تا با تدوین منشور یا اصولی، دولت‌ها و کشورها را ملزم کند تا با دقت و مسئولیت‌پذیری بیش‌تری نسبت به تولید و ارایه‌آمار به مخاطبان عمل نمایند.

 اداره‌آمار سازمان ملل در سال 1993 ده اصل را تدوین و به کمیسیون آمار این سازمان تحویل داد. این کمیسیون پس از بررسی‌های لازم آن‌ها را با عنوان "اصول بنیادی آمارهای رسمی" در سال 1994 به تصویب رساند. در این ده اصل تاکید سازمان ملل بر رعایت موازین اخلاقی و منطقی بر پایه راستی و اعتماد است. این ده اصل در واقع چشم انداز شفافی در چگونگی کیفیت تولید و اشاعه‌آمار در هر کشور را فراروی تمامی‌دست اندرکاران فعالیت‌های آماری می‌گذارد و به شرح زیر است:

اصل 1- ارتباط، بی­طرفی و دسترسی برابر:

آمارهای رسمی‌در هر کشوری باید موثق ترین و مورد اعتماد ترین اطلاعات یک جامعه باشند که توسط سازمان‌ها منتشر می‌شوند و جزئی ضروری از سیستم اطلاعاتی یک جامعه­ی دموکراتیک را فراهم می ­سازند تا هم دولت، برنامه ریزان، پژوهش گران و تمامی‌آعضاء و عموم افراد جامعه از آن بهره مند شوند، بنابراین حق هر شهروندی است که به صورت آزاد به بانک‌های اطلاعاتی آمارهای رسمی‌که در کمال بی طرفی توسط سازمان‌ها ارایه و منتشر شده است دسترسی داشته باشد.

اصل 2- موازین و اخلاق حرفه­ای:

 همه‌ی ارکان و اجزاء دولت و تمامی سازمان‌ها موظف هستند که با روش‌های علمی و با رعایت اخلاق حرفه‌ای آمار و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین نیاز است که هر کدام از مراحل فرایند فعالیت‌های آماری ثبت، تولید، جمع‌آوری، پردازش، نگهداری و انتشار با روش‌های دقیق علمی و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط متخصصان انجام شود تا باور عمومی جامعه نسبت به آن‌ها مورد خدشه قرار نگیرد.

اصل 3- پاسخ گویی و شفافیت:

برای درک بهتر از داده­ها سازمان‌ها و موسسه‌های آماری باید نسبت به‌آمارهای ارایه شده، هم مسئولیت پذیر باشند و هم پاسخ گو. این آمارها باید با روش­ها و روندهای مشخص و روشن و شفاف تولید و منتشر شوند و به دور از هرگونه ابهامی‌باشند تا مخاطبان بتوانند به آن‌ها با اعتماد بیش‌تری برخورد کنند.

در این اصل تاکید بر پاسخ گویی همه‌یافراد حقوقی و حقیقی است که باید نسبت به  تولید و انتشار آمار و اطلاعات قدرت پاسخ گویی داشته باشند.

اصل 4- پیش گیری از استفاده­ی نادرست :

سازمان‌ها و مؤسسه‌های آماری برای پیش گیری از تفسیرها و تعبیرهای اشتباه و استفاده‌ی نادرست از آمار، باید همراه انتشار آن‌ها توضیحات لازم را به مخاطبان ارایه نمایند.

تحلیل‌ها، تفسیرها و تعبیرهای افراد استفاده کننده از آمار به سازمان‌های تولیدکننده و منتشرکننده برنمی‌گردد و سازمان‌ها مجازند که برای پرهیز از هرگونه اشتباه و برای شفاف سازی آمارهای ارایه شده، توضیح های تکمیلی منتشر کنند.

اصل 5-  صرفه جویی:

مؤسسه‌های آماری می‌توانند داده‌های لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگیری‌های مختلف و یا اطلاعات ثبتی اداری تهیه کنند. اما سازمان‌ها برای اجرای طرح‌های آماری و سایر فعالیت‌های آماری لازم است منابع مالی و اداری خود را با توجه به کیفیت، دقت زمانی و هزینه‌ها، با رعایت اصل صرفه جویی تنظیم نمایند.

به دلیل نبود ارتباط بین سازمان‌ها  خیلی از فعالیت‌های آمارگیری تکراری است و با صرف هزینه‌های بی شماری دوبراه تولید می‌شوند، یا در برخی موارد به جای استفاده از روش‌های نمونه گیری، از آمارگیریهای فراگیر استفاده می‌شود که موجب صرف هزینه‌های زیادی می‌شود.

 اصل 6- حفظ محرمانگی:

هیچ سازمان یا موسسه‌ی آماری نمی‌تواند اطلاعات محرمانه و شخصی افراد را در اختیار عموم قرار دهد و این اطلاعات باید به صورت محرمانه نگهداری و ذخیره شوند. سازمان‌های مسئول باید تمهیدات لازم برای امنیت اطلاعات را در نظر بگیرند.

اصل 7- قانون آمار:

سازمان‌ها و دولت‌ها موظف اند قوانین، مقررات و موازین حاکم بر نظام­های آماری  داخلی و جهانی را رعایت کنند و به کار گیرند و در این مورد اطلاع رسانی لازم  را به عموم مردم انجام دهند.

اصل 8- هم آهنگی در سطح ملی:

تمامی سازمان‌ها و مؤسسه‌های آماری در یک کشور برای اجرای نظام جامع آماری و ارایه‌آمارهای رسمی‌باید بین تمامی‌بخش‌های خود هم آهنگی و انسجام لازم را به وجود بیاورند تا تناقضی در تولید و انتشار آمار در سطح جامعه‌ایجاد نشود.

اصل 9- استانداردهای جهانی:

بهره گیری از استانداردها، قوانین و مقررات جهانی که توسط سازمان‌های جهانی تدوین و ابلاغ می‌شود یکی از موفقیت‌های نظام آماری در یک کشور است و تمام سازمان‌ها و موسسه‌های آماری و دولت‌ها موظف به رعایت آن‌ها هستند.

اصل 10- همکاری بین­ المللی:

برآورده کردن نیاز سازمان‌های جهانی برای ارایه‌آمارهای مورد نیاز یکی از وظایف نظام جامع آمارهای رسمی یک کشور است و کشورها، سازمان‌ها و موسسه‌های آماری باید نسبت به‌این امر متعهد باشند.

 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
آخرین به روزرسانی: 1394/08/30
بازدید:6187

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,713
  • » بازدید دیروز: 2,398
  • » کل بازدید: 1,474,700
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/06/24 09:29:02

سال 1399

جهش تولید