كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

> تشکیلات سازمانی > شرح وظایف -اداره مالی و ذیحسابی

عنوان پست سازمانی:  اداره مالی و ذیحسابی

عنوان پست سرپرست: معاونپشتیبانی و منابع انسانی

حوزه شاغل: معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

شرح وظایف:

دریافت اهداف و سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق ،برنامه ریزی ، سازمان دهی ، ایجاد هماهنگی ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن در موعد مقرر.

حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحد های تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد.

نظارت بر انجام عملیات دفتر داری از قبیل صدور سند ، رسیدگی ،ثبت و بایگانی اسناد و مدارک و حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه و ایجاد ثبات رویه در ثبت و گزارش مالی .

برنامه ریزی به منظور به روز رسانی عملیات مالی و ارائه به مراجع ذیربط در موعد مقرر . 

تهیه و تنظیم گزارشات هیئت مدیره و صورت های مالی و ارئه به مراجع ذیربط در موعد مقرر.

نظارت بر عملیات حسابداری انبار و اموال و تاسیسات ،حسابداری فروش و درآمد ،حسابداری فروش و درآمد ، حسابداری طرح های عمرانی و حسابداری  عمومی در تمام واحدهای امور مالی شهر ها و ستاد شرکت .

نظارت بر سیستم واریز وجوه درآمدی شرکت و سیستم پرداختها .

تهیه و کنترل بودجه نقدی ماهیانه و سالیانه برای پرداختها ،تلاش برای کوتاه کردن زمان واریز وجه توسط مشترک  تا انتقال به حسابهای شرکت ،تخصیص نقدینگی به اولویتها با توجه به اهداف شرکت.

ایجاد و ابقاء سیستمهای کنترل داخلی در زمینه فروش ، بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سایر مطالبات و بدهی ها حقوق و دستمزد ،هزینه های جاری و سرمایه های ،بانک و وجوه نقد خرید و موجودی انبار و سایر داراییها .

همکاری همکاری با سایر حسابرسان داخلی و خارجی . ممیز مالیاتی ، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسایل مالی .

همکاری با سایر حسابرسان داخلی و خارجی . ممیز مالیاتی ، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز  و حل و فصل مسائل مالی.

هزینه نمودن اعتبارات منابع منابع داخلی شرکت در قالب بودجه و مصوب و حصول اطمینان از تعادل هزینه ها و بودجه مصوب .

انجام سایر امور وظایف محوله از طرف سرپرست

 

 

               

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
آخرین به روزرسانی: 1397/05/02
بازدید:925

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 226
  • » بازدید دیروز: 1,842
  • » کل بازدید: 1,223,553
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/04/19 10:09:46

سال 1399

جهش تولید