پروردگارا ! تا آنگاه که مرا زنده مى‏دارى ، به آنچه داده‏ اى قانعم...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

  > اطلاعات مدیران

 

ساعات کار : همه روزه از ساعت 7:00الی 14:30

روزهای پنجشنبه از ساعت 7:00 الی 13:30

تذکر: 

نکته: جهت جلوگیری از هجوم ایمیل های تبلیغاتی و هرزنامه، اعلام پست الکترونیک با فرمت غیر قابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن بالا درج شده است.

به جای (at) کاراکتر @ و به جای (dot) کارکتر . را قرار دهید و فواصل قبل و بعد آن را بردارید.

نام و نام خانوادگی: محمد فاتحی میبدی

سمت : مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : زمین شناسی

ایمیل:  ceo(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241044       03531724100

فاکس: 03537241050     03531724902

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 1

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:جمال خاکزار

سمت : معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با امور اداری، پرسنلی، بازرگانی و آموزشی

ایمیل: mpm(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537243170       03531724130

فاکس: 03537241050

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 15

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی: سید جلیل موسوی

سمت :  معاون طرح و توسعه 

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با مطالعه، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی 

ایمیل: mtt(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537264260    03531724170

فاکس:03537264260

آدرس پستی:یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 10

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:سید هادی موسوی

سمت :  معاونت نظارت بره بهره برداری 

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : زمین شناسی

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با بهره برداری آب، شبکه توزیع و انتقال

ایمیل: op(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537261013      03531724180

فاکس: 03531724980

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 2

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:راضیه میرشمسی

سمت :رئیس اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :حقوق

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با شکایات و امور حقوقی شرکت

ایمیل: la(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537265090     03531724125

فاکس: 03537241050    03531724925

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:اکرم رحیمی لرکی

سمت :رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با نرم افزارها و خدمات الکترونیک شرکت 

ایمیل: it(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537246344   03531724105

فاکس: 03537241050   03531724905

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 20

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: حامد کفاش زاده

سمت :رئیس اداره خدمات و امور مشترکین

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری  

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با مشترکین شرکت 

ایمیل: sub(at)abfarya(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 120     03531724120

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 26

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:مرتضی دهقان منشادی

سمت :رئیس گروه تحقیقات و بهره وری

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :معدن

موضوع پاسخگویی:موارد مرتبط با ایده ها و تحقیقات در حوزه آب 

ایمیل: RE.PR(at)ABFARYAZD(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 112 , 03531724112

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:سید علی موسوی

سمت : رئیس اداره منابع انسانی و تحول اداری

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :کشاورزی

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با کلیه موارد پرسنلی و اداری

ایمیل: edari(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 131 , 03531724131

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 7

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:تقوی کولیوند

سمت :رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با آموزش های همگانی و فرهنگ سازی

ایمیل: support(at)Aabfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 115 ,03531724115

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 12

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:محمود خیری

سمت :ذیحساب عمرانی 

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی : 

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با پرداخت های عمرانی

ایمیل: fa(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 135, 03531724135

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 9

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: رضا مظفری

سمت :ذیحساب جاری

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با پرداخت های جاری

ایمیل: fa(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 140, 03531724140

فاکس: 03537241050

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 10

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:

سمت : رئیس اداره  نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

موضوع پاسخگویی:موارد مرتبط با 

ایمیل: mf(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030,03531724183

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 3

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:مرضیه موسوی فرد

سمت :رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :شیمی

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با کنترل کیفی و بهداشتی آب

ایمیل: tqc(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 195   03531724195

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 6

کد پستی: 85384-89161

 

نام و نام خانوادگی:محمد فدوی

سمت :رئیس اداره طرح و برنامه

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با فاز طرح و برنامه ریزی پروژه های عمرانی

ایمیل: pl(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 172 , 03531724172

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2- اتاق شماره 4

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:علیرضا افخمی

سمت :رئیس اداره آمار ،برنامه ریزی و بودجه

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با آمار و بودجه شرکت

ایمیل: bud(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 104, 03531724104

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:محمد حسین عارف

سمت :رئیس اداره بررسی های فنی و مطالعات 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : زمین شناسی

موضوع پاسخگویی:موارد مرتبط با فاز بررسی و مطالعات پروژه های عمرانی

ایمیل: stu(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 175, 03531724175

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی: علی محمدی

سمت :رئیس اداره نظارت بر طرح های آب و فاضلاب

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

موضوع پاسخگویی: موارد مرتبط با فاز نظارت پروژه های عمرانی

ایمیل: Sup(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 176, 03531724176

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 2

کد پستی: 85384-89161

نام و نام خانوادگی:ابوالقاسم نصیری

سمت :مدیرشعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان یزد

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :عمران

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان یزد

ایمیل: yazd(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03538253938, 03531724750

آدرس پستی: یزد-بلوار دانشجو کوچه  شهدا جنب ناحیه بسج03538253938

نام و نام خانوادگی:محمد مهدی خلاصه زاده

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :حسابداری

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان تفت

ایمیل:  taft(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:1-03532623060, 03531724450

آدرس پستی:تفت- انتهای خیابان 22بهمن

 

نام و نام خانوادگی:محمدعلی دهقانی فیروزآبادی

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان اردکان

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی :سخت افزار

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان اردکان

ایمیل: ardakan(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:9-03532274008, 03531724250

آدرس پستی:اردکان –میدان چادر ملو-جنب موسسه آموزش عالی (دانشگاه فرش )

نام و نام خانوادگی:محمدرضا عسکری مقدم

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان میبد

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : انتقال آب

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان میبد

ایمیل: maybod(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532354050,03531724700

آدرس پستی:میبد-شهرک شهداء

نام و نام خانوادگی:

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان مهریز

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان مهریز

ایمیل: mehriz(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532523700,03531724550

آدرس پستی:مهریز- بلوار امام

 

نام و نام خانوادگی:جواد فلاح

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان بافق

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی :مکانیک

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان بافق

ایمیل: bafgh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532436020,0353172445

آدرس پستی:بافق   بلوار بسیج ابتدای خیابان توحید

 

نام و نام خانوادگی: مجید دشتی

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان ابرکوه

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان ابرکوه

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : عمران

ایمیل: abarkoh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:1-03532838120     03531724200

آدرس پستی:ابرکوه- جنب خوابگاه دانشگاه پیام نور

نام و نام خانوادگی: حیدر کاظمی پور

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان خاتم

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان خاتم

مدرک تحصیلی :دیپلم

رشته تحصیلی :-

ایمیل: khatam(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532570821    03531724500

آدرس پستی:هرات خیابان شهدا روبروی پارک ولی عصر

 

نام و نام خانوادگی:کاظم اخلاقی

سمت :مدیر شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان اشکذر

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان اشکذر

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی :-

ایمیل: sadoogh(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532722920   03531724300

آدرس پستی:صدوق- شهرک عمار یاسر

نام و نام خانوادگی:مجید منصوری فرد

سمت :سرپرست شعبه آب و فاضلاب روستایی شهرستان بهاباد

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص آبرسانی، مشترکین و ... روستاهای شهرستان بهاباد

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی : گیاه شناسی

ایمیل: bahabad(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03532472403   03531724400

آدرس پستی:بهاباد-شهرک ولی عصر بلوار جانباز 

 

 

نام و نام خانوادگی:محمد عزیزی

سمت :مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

موضوع پاسخگویی: تمامی موارد مرتبط در خصوص ایثارگران و حوزه بسیج اداره

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

ایمیل: azizi(at)abfaryazd(dot)ir

تلفن:03537241030 داخلی 132    03531724132

فاکس: 03537241050   03531724932

آدرس پستی: یزد،میدان امام حسین،کوچه شهید حاجی مهدی،ساختمان شماره 1- اتاق شماره 7

کد پستی: 85384-89161

 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
آخرین به روزرسانی: 1399/04/02
بازدید:9355

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,588
  • » بازدید دیروز: 2,398
  • » کل بازدید: 1,474,575
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/06/24 09:29:02

سال 1399

جهش تولید