كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

> حفاظت ایمنی

گرامیداشت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی

نظام نامه حفاظت، ایمنی و سلامت کار

راهبردهای ابلاغی شرکت مهندسی در زمینه حفاظت، ایمنی و سلامت کار

1- درک و فرایافت شایسته و منطقی از ابعاد مسئولیت های حفاظت و ایمنی کار
طبع ، تنوع و گستره فعالیت های شرکتها ، در فرآیند بی وقفه تأمین و توزیع آب و نیز جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ، زاینده مسئولیت های خطیری برای مدیران و جامعه خدوم  شرکتها ، در کنار  مسئولیت های مدنی و حقوقی آنان برابر شهروندان است . بر این اساس ، بویژه مدیران شرکتها همواره ، باید درک و فرایافتی شایسته و مطمئن از ابعاد مسئولیت های حفاظت و ایمنی و پیآمد های ناگوار مترتب بر سهل انگاری احتمالی را داشته باشند .

2- نظارت جدی در رعایت تام و کمال ضوابط و هنجارهای حفاظت و ایمنی کار :
با توجه به ابلاغ مجموعه ضوابط و آئین نامه های مربوط به حفاظت ، ایمنی و سلامت کار  ،  نیز دستورالعمل اجرائی ایمنی در پرو‍ژه های آب و فاضلاب و تصریح مسئولیت های محوله در ساختار تشکیلات شرکتها ، شایسته است ؛ نظارت جدی در رعایت تام ، کمال ضوابط و هنجارهای مربوط به ایمنی و سلامت کار ، در بخش های ستادی و اجرائی شرکتها بعمل آید .

3- اطمینان لازم از ظرفیت های حفاظت و ایمنی کار شرکت های طرف قرارداد :
نظارت بر موارد ایمنی و بهداشت کار پیمانکاران شرکت ، بنحو جدی و برنامه ریزی شده مورد توجه قرار گیرد . در هر حال مدیریت شرکت ، باید بنحو شایسته از ظرفیت های حفاظت و ایمنی کار شرکتهای پیمانکاری طرف قرار داد خود ، اطمینان حاصل نماید .

4- آگاهی کلیه مدیران از رویکرد و تبعات قضایی ناشی از نقض ضوابط ایمنی :
افزون بر مسئولین حقوقی شرکتها ، سایر مدیران واحد های زیرمجموعه نیز ، باید از رویکرد و تبعات قضایی مسئولیت های مترتب بر جایگاه خطیر حفاظت و ایمنی کار ، بویژه مواد قانونی مطرح در فصل چهارم قانون کارآگاهی داشته باشند .

5- ثبت و مستند سازی به موقع حوادث و رخداد های ناگوار :
کلیه حوادث ناشی از کار ، در دفتر ویژه ای ثبت ، حسب اهمیت موضوع در اولین نشست ماهانه کمیته حفاظت و ایمنی کار و در  جلسه فوق العاده کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری شرکت ، مطرح و گزارش مستند آن به شرکت مهندسی نیز ارسال گردد.

6- تحلیل رخدادها و حوادث ناگوار و اعمال حساسیت لازم به هنجارگریزی های حفاظت و ایمنی :
فراموش نشود ؛ فارغ از هزینه ها و غرامت های ناشی از حوادث و رخداد های ناگوار ، همواره تبعات روحی و روانی حاصله از فوت ، معلولیت ناشی از سهل انگاری و بی توجهی ، بار عظیم مسئولیت اداری و اخلاقی ما را ، در ضرورت حصول اطمینان از کاربرد ضوابط و مقررات ایمنی گوشزد می نماید . بدین لحاظ لازم است ؛ سهل انگاری های احتمالی کارکنان و مسئولین زیر مجموعه ، حتی در شرایطی که موجب رخداد ناگواری نمی گردد ؛  نیز در جلسات کمیته انضباط کار مطرح و به هیات بدوی تخلفات اداری احاله گردد.

7- آموزش فراگیر دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کار و نظارت شایسته :
تهیه ، تدوین ، آموزش و کاربرد دستورالعمل های ایمنی و بازدید های  مرتب از واحد های مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

8- مسئولیت پاسخگویی در هر شرایط :
در شرایط ویژه اجرا ، تکمیل پروژه های اضطراری و نیز در شرایط خاص تقارن برخی مناسبت ها  ، رویدادهای محلی و ملی ، که تعجیل در اجرا ، تکمیل و افتتاح پروژه ای در دستورکار قرار می گیرد ؛ همگام با شرایط خاص ، ضریب مناسب حفاظت ، ایمنی و سلامت کار مد نظر قرار گیرد . در هر حال تعجیل در اجرا و تکمیل طرحها ، رافع مسئولیت پاسخگوئی شرکت برای سهل انگاری احتمالی ، در رعایت ضوابط ، هنجارها و مقررات مربوط به حفاظت ایمنی و سلامت کار توسط کارکنان و ناظرین شرکت و پیمانکاران نیست .

دستورالعمل ها

  آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
آئین نامه و مقررات حفاظت ساختمان کارگاهها
آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها
آئین نامه علائم ایمنی در کارگاهها
آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری
آئین نامه نحوه تشخیص و تأیید مشاور فنی و خدمات ایمنی
آئین نامه وسایل حفاظت فردی
آئین نامه کارهای سخت و زیان آور
آئین نامه اجرائی کارهای سخت و زیان آور
دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور
قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت
آئین نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاهها
آئین نامه حفاظتی حمل دستی بار
آئین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
آئین نامه ایمنی در سیستم اتصال به زمین(ارتینگ)
آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها
آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
آئین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع
آئین نامه و مقررات حفاظتی چاه های دستی
آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
آئین نامه ایمنی آب و استخرها
آئین نامه حفاظت ایمنی در آزمایشگاهها
آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
آئین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

چک لیستهای ایمنی

مقالات ایمنی

لینک های مرتبط

کمک های اولیه

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
آخرین به روزرسانی: 1398/05/22
بازدید:8140

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,669
  • » بازدید دیروز: 2,398
  • » کل بازدید: 1,474,656
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/06/24 09:29:02

سال 1399

جهش تولید