كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

 سیاست و خط مشی

 

سیاست


 توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت و بهره گیری از مشارکت آنان در راستای بهبود و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

  به کارگیری دانش و فن آوریهای مرتبط با صنعت آب وفاضلاب در راستای فرآیندهای شرکت

  رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

  توجه ویژه به نیازهای مشتریان و سایر طرحهای ذینفع وبرآورده سازی آنها حین فرآیندهای پدیدآوری خدمات

  بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان شرکت جهت بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت

  طراحی ،ایجاد ،برقراری نظام فرآیندهای شرکت و اجرای صحیح و کنترل نظارت مناسب بر آنان

  توجه ویژه به اصل بهبود مستمر

  برقراری امکانات رفاهی و انگیزشی برای کارکنان

  به کارگیری و استفاده از قوانین حمایتی

  ارتقاءتناسب تجهیزات و تأسیسات 

 

خط مشی کیفیت 

ارتقاءسطح رضایتمندی مشتریان و توجه به نیازمندیهای طرفهای ذینفع

ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات

ارتقاء سطح شایستگی منابع انسانی

ارتقاء سطح فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح جامعه

 

 

 


آخرین به روزرسانی: 1396/12/16
بازدید:6746

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 803
  • » بازدید دیروز: 3,040
  • » کل بازدید: 1,704,994
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/01/20 14:11:38

سال 1399

جهش تولید